สมัครบัตรเครดิต SCB ผ่านแอพ ง่ายนิดเดียว

สมัครบัตรเครดิต SCB ผ่านแอพ ง่ายนิดเดียว

สมัครบัตรเครดิต SCB ได้ง่ายๆ บน SCB EASY App. ขั้นตอนรวบรัด ใช้เอกสารไม่เยอะ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย การสมัครบัตรเครดิต SCB มีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้ 1. เลือกเมนู “สินเชื่อและบัตรเครดิต” 2. เลือก “บัตรเครดิต” 3. อ่านรายละเอียดและกด “สมัครเลย” 4. เลือกบัตรเครดิตและระบุวงเงินที่ต้องการ 5. เลือกวิธีการชำระเงินและกด “ถัดไป” 6. ใส่ข้อมูลอาชีพและกด “ถัดไป” 7. ให้ข้อมูลเอกสารรับรองรายได้และกด “ถัดไป” 8. เพิ่มรูปข้อมูลการเงินและกด “ถัดไป” 9. ตรวจสอบรายละเอียด กดยอมรับเงื่อนไขและกด “ถัดไป” 10. อ่านรายละเอียดความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตและกด “ยอมรับ”  11. ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ส่งคำขอสินเชื่อ” แนะนำบัตรเครดิต SCB สมัครบัตรเครดิต SCB 1. บัตรเครดิต SCB BEYOND […]

สมัครบัตรเครดิต SCB สมัครง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง

สมัครบัตรเครดิต SCB สมัครง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง

สมัครบัตรเครดิต SCB ได้ง่ายๆ ที่ SCB EASY App. โดยจะต้องมีคุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลักและเตรียมเอกสารต่างๆ ประกอบ ดังนี้ คุณสมบัติ อายุ 20 ปีขึ้นไป – 70 ปีบริบูรณ์ รายได้ขั้นต่ำ 70,000 บาท ขึ้นไป/เดือน ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15 ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น เอกสารประกอบการสมัครบัตร กรณีเป็นพนักงานประจำ/ข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีเงินเดือน) กรณีเป็นเจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว) เอกสารประกอบการสมัครบัตรเสริม สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการฯ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปีปีแรก บัตรหลัก : […]