สมัครบัตรเครดิต Citibank ทำง่ายๆ จ่าย Macro สบาย

สมัครบัตรเครดิต Citibank ทำง่ายๆ จ่าย Macro สบาย

สมัครบัตรเครดิต Citibank ได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ ทำปุ๊ปรอรับบัตร เตรียมช๊อปปิ้งกันได้เลย เล็งอะไรไว้ได้แน่นอน รวดเร็วทันใจ คุณสมบัติ อายุ : 20 ปีขึ้นไป เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (สำหรับคนไทย) พนักงานบริษัท สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน เจ้าของธุรกิจ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ (สำหรับชาวต่างชาติ) พนักงานบริษัท สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน เจ้าของธุรกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง […]