สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ Bangkok bank มีอะไรดีๆรอคุณอยู่

สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ Bangkok bank มีอะไรดีๆรอคุณอยู่

สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต แน่นอนว่าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพถือเป็นหนึ่งในบัตรเครดิตชั้นนำ หลายคนมอบให้เป็นบัตรเครดิตที่สมัครยากมาก จนผู้สมัครบัตรเครดิตหลายคนต้องยกธงขาว แต่วันนี้ใครสนใจสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เริ่มต้นด้วยการดูเคล็ดลับดีๆ ที่เราได้รวบรวมไว้ ขอรับประกันว่าถ้าคุณจะปฏิบัติตามนี้ การสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพนั้นจะง่ายกว่าที่เคยแน่นอน โดยการสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพจะต้องคำนึงสิ่งสำคัญคือ ต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดสำหรับการสมัครบัตรเครดิตให้ครบถ้วน ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกรุงเทพกำหนด การสมัครบัตรเครดิตจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน คุณสมบัติ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป (เงินเดือนรวมทั้งรายได้ประจำอื่น ๆ) บัตรเครดิตผู้นำแพลทินัม บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาท/เดือน ธนาคาารกรุงเทพขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ อาทิ ประวัติในการชำระเงิน เป็นต้น เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก ที่มีชื่อของผู้สมัคร เอกสารแสดงรายได้ ที่มีชื่อของผู้สมัคร สำเนาใบยื่นภาษีเงินได้ประจำปี สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีสะสมทรัพย์ หรือฝากประจำ) สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) สำหรับเจ้าของกิจการ […]