ประกันสังคมมาตรา 40 ข้อควรรู้ของผู้ประกันตน มาตรานี้

ประกันสังคมมาตรา 40 ข้อควรรู้ของผู้ประกันตน มาตรานี้

                ประกันสังคมมาตรา 40 คือผู้ประกันตนที่มีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ กล่าวคือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะต้องทำประกันสังคมภาคสมัครใจเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และอื่น ๆ ตามสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ทำงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์หรือกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ช่วยให้แรงงานหลายคนได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิม และใกล้เคียงกับประกันสังคมในมาตรา 39 เลยทีเดียว ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/ชาย-แล็ปท็อป-งาน-nomad-ดิจิตอล-4749237/ รูปแบบของ ประกันสังคมมาตรา 40 ในปัจจุบันประกันสังคมมาตรา 40 มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ตามวงเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน โดยแบ่งได้ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท ส่วนรัฐบาลจ่ายสมทบให้อีก 30 บาท รวมเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน 100 บาท โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานจากการคุ้มครองใน 3 กรณีคือ เงินรายได้ทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท […]