เก็บเงิน เทคนิคเก็บออมเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน ทำได้แน่นอน

เก็บเงิน เทคนิคเก็บออมเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน ทำได้แน่นอน

เก็บเงิน มนุษย์เงินเดือนอย่างเรานั้น มักจะพบปัญหาออมเงินไม่ค่อยอยู่ ไม่ว่าจะเก็บอย่างไร ก็เก็บไม่ได้อาการแบบนี้เป็นอาการปกติไม่ว่าใคร ๆ ก็เคยพบเจอกับปัญหาแบบนี้กันทั้งนั้น แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่สามารถเก็บออมได้ เพียงแต่เราต้องรู้วิธีที่ เก็บเงิน ให้ถูกวิธีสำหรับมนุษย์เงินเดือน วันนี้เราจึงมีเทคนิค ออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน ทำไม่ยาก ทำได้แน่นอนมาฝากทุกคนกัน เก็บเงิน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เริ่ม เก็บเงิน เพราะจะทำให้เราทราบว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถจัดการเงินและบริหารเงินได้ถูก รวมถึงยังทำให้เรารู้จักบริหารการเงินได้มากขึ้น Sexybaccarats168.com เพราะจะเป็นตัวช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเราอีกด้วยซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ดีมากในการเริ่มต้นออมเงิน 2. ตั้งเป้าการออม การตั้งเป้าการ เก็บเงิน จะเป็นวิธีที่ทำให้เรามีเป้าหมาย และมีแรงบันดาลใจในการที่จะเริ่มออม กำหนดในทุกเดือนว่าเราต้องการออมดือนละเท่าไหร่ เริ่มทยอยเก็บไปทีละนิด หรือถ้าหากรู้สึกว่าการตั้งเป้าแบบไร้ทิศทาง ทำให้เราไม่สามารถออมเงินได้ลองกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นในอีก 10 ปีข้างหน้าเราอยากมีบ้าน ให้นึกถึงเป้าหมายตรงนี้ไว้จะทำให้เราฮึดสู้และมีแรงบันดาลใจในการออมเงินมากยิ่งขึ้น 3. ใช้เงินเท่าไหร่ให้เก็บเท่านั้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถทำตามกันได้ง่าย ๆ ในการใช้เงินเท่าไหร่ให้เก็บเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราใช้เงินไป 150 บาทในการซื้อเสื้อผ้าให้เราหยอดกระปุกเพิ่มด้วยเงิน 150 บาทเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราสามารถบังคับตนเองในการลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย และเพิ่มวินัยการออมเงินให้เราต่อไปเรื่อย ๆ ได้ 4. ฝากเงินให้บัญชีเงินฝากประจำ การเปิดบัญชีเงินฝากประจำเป็นอีกหนึ่งวิธีเด็ดขาดที่หลายคนเลือกใช้ เพราะเราไม่สามารถถอนเงินก่อนกำหนดเวลาได้ยกตัวอย่างเช่นเราฝากประจำในระยะเวลา 1 […]

ประหยัดค่าอาหาร เทคนิคการประหยัดค่าอาหารเพื่อการออม

ประหยัดค่าอาหาร เทคนิคการประหยัดค่าอาหารเพื่อการออม

ประหยัดค่าอาหาร เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ทราบดีว่าการออมเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่รู้จักออมเงิน ในอนาคตอาจเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นได้กับตัวเองและครอบครัว การออมก็มีวิธีการอยู่หลายอย่าง การลดค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีการทำให้เกิดเงินส่วนที่เหลือ ที่สามารถนำไปเก็บออมได้ และการลดค่าใช้จ่ายเองก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การลดการแต่งตัว ลดการเดินทางและการ ประหยัดค่าอาหาร เป็นต้น             การลดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คงเหลือให้มากขึ้นนับเป็นวิธีการสร้างเงินออมที่ง่ายกว่าการหารายได้เพิ่ม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่คนที่ต้องการออมเงินควรตระหนักและให้ความสำคัญ จากที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าการลดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คงเหลือให้มากขึ้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ยากก็คือ การประหยัดค่าอาหาร ในแต่ละวันลง หากเรารู้เทคนิคในการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เราสามารถมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นได้จำนวนไม่ใช่น้อยในแต่ละเดือนเลยทีเดียว เราลองไปดูกันว่ามีวิธีใดบ้างที่เราจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารการกินลงมา เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อสร้างเงินออม มีดังต่อไปนี้ การทำอาหารกินเอง             เทคนิคแรกที่แนะนำก็คือ การทำอาหารกินเองในบ้านหรือในครอบครัว เพราะการทำอาหารทางเองจะช่วยบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบและการเดินทางได้มากกว่าการออกไปทานข้าวนอกบ้านบ่อย ๆ ซื้ออาหารลดราคาที่ไม่หมดอายุ             ปัจจุบันตามซุปเปอร์มาเก็ตทั้งหลายจะมีการนำอาหารที่ใกล้หมดอายุมาแยกวางจำหน่ายในราคาพิเศษ หากเราเลือกซื้ออาหารที่ยังไม่หมดอายุเหล่านี้มาทานบ้าง จะช่วยให้เรา ประหยัดค่าอาหาร ได้มากพอสมควร โดยที่ไม่ทำให้เสียสุขภาพเพราะอาหารยังถือว่ามีความปลอดภัย ลดการดื่มชา กาแฟนอกบ้าน             ค่าใช้จ่ายในส่วนของชาหรือกาแฟที่เราซื้อหาทานกันตามร้านต่าง ๆ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจดูไม่มากในแต่ละครั้ง แต่อย่าลืมว่าในแต่ละเดือนเราจ่ายเงินในส่วนนี้ไปเป็นจำนวนไม่น้อย ดังนั้นหากเรา ประหยัดค่าอาหาร ในส่วนของค่าชา กาแฟเหล่านี้ลง หันไปดื่มชา กาแฟที่เป็นสวัสดิการในที่ทำงานหรือกลับไปดื่มที่บ้านเท่านั้นพอ เราจะลดค่าชา […]

ออมเงิน เทคนิคออมเงินยุคดิจิตอล สมัยนี้ไม่ต้องหยอดกระปุกแล้ว

ออมเงิน เทคนิคออมเงินยุคดิจิตอล สมัยนี้ไม่ต้องหยอดกระปุกแล้ว

               ออมเงิน คือการเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็น หรือเมื่อเกษียณจากการทำงาน ซึ่งในประเทศไทย ผู้คนเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องการออมเงินมาตั้งแต่ปี 2558 พบอัตราการออมเริ่มขยายตัวขึ้นกว่าร้อยละ 13.4 และเทียบอัตราการออมกับ GDP อยู่ที่ร้อยละ 30.3 เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันถือว่ามีอัตราการออมอยู่ในระดับกลาง นับเป็นอัตราเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ยังน้อยกว่ารายได้และรายจ่ายอยู่มาก จึงมีโอกาสที่การออมเพื่อใช้หลังเกษียณในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณ สวนทางกับแนวโน้มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นสังคมผู้สูงอายุในที่สุด ออมเงิน การตระหนักถึงความสำคัญของการออม ความรู้ด้านการเงินจึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องบริหารจัดการรายได้ – รายจ่ายอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีเงินเหลือเพื่อเตรียมการวางแผนเพื่อการออมในช่องทางต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การวางแผนค่าใช้จ่าย การจัดการภาษี และการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการออมเป็นสิ่งที่เกือบทุกคนล้วนมีโอกาสเรียนรู้วิธีการเก็บเงินมาตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อแม่มักสอนให้เด็กรู้จักเก็บเงินที่เหลือจากค่าขนมมาหยอดกระปุกเอาไว้ เพื่อสร้างวินัยการออม หลายคนพ่อแม่อาจพาเด็ก ๆ ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารเพื่อสอนวิธีทำเงินให้งอกเงย เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ เก็บสะสมด้วยตนเองจนกลายเป็นเงินก้อนโต หรืออาจพอเพียงให้ใช้เป็นทุนในการสร้างฐานะต่อไปในอนาคต ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/vectors/เงิน-รวย-ชาย-เจ้านาย-ผ่อนคลาย-6163908/                 ยุคสมัยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รูปแบบการออมเงินมีการปรับเปลี่ยนมาใช้กระปุกออมสินยุคดิจิตอล เป็นการออมรูปแบบต่าง ๆ หรือการลงทุนทางดิจิทัลที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการรูปบบหนึ่งของธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการตามหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของธนาคารและสถาบันทางการเงินที่ให้บริการ ซึ่งสะดวกสบาย และปลอดภัยในการใช้งาน […]

ประกันสุขภาพ การทำประกันสุขภาพมีความสำคัญอย่างไร?

ประกันสุขภาพ การทำประกันสุขภาพมีความสำคัญอย่างไร?

  ประกันสุขภาพ ภาวะการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นั้นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจสามารถหลีกเลี่ยงได้ และยังสร้างภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในปริมาณที่สูงมาก หลายคนอาจกลายเป็นคนมีหนี้สินเมื่อรักษาตัวจนหายขาดจากอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การทำประกันสุขภาพจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยป้องกันภาระจากค่ารักษาได้ดีที่สุด แต่จำเป็นต้องเลือกทำประกันภัยสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมตั้งเเต่อาการป่วยแบบธรรมดาไปจนถึงโรคร้ายเเรงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตด้วย ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/covid–อายุ-19-หน้ากาก-การป้องกัน-5080953/ ประกันสุขภาพ แนวทางการเลือกให้เหมาะสม และครอบคลุมตามความต้องการ                 การเลือกทำสัญญาประกันสุขภาพ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือสวัสดิการในการรักษาพยาบาลที่มีอยู่แล้ว เช่นสวัสดิการประกันสังคม และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทหรือนายจ้างทำเอาไว้ให้เพียงพอกับความต้องการหรือไม่ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อจำเป็นต้องใช้บริการของโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ตัวเลขค่าใช้จ่ายการรักษาโดยประมาณ เพื่อให้ทราบว่ากรณีเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้น ๆ จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด แล้วเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ เพื่อพิจารณาจัดทำกรมธรรม์สุขภาพเพิ่มเติมในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากสวัสดิการที่มีอยู่ เผื่อในกรณีที่เกิดโรคร้ายแรง หรือโรคที่ต้องทำการรักษาติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง การทำประกันภัยสุขภาพ หรือโรคร้ายแรงเพิ่มเติมก็จะมาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้ ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ การเลือกซื้อประกันสุขภาพเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านสุขภาพ เเละด้านการเงินไปด้วยกัน เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเพียงครั้งเดียว อาจส่งผลให้เงินออมที่เก็บสะสมมานานหลายปีหายไปจนหมดได้ ผู้ทำประกันจึงควรเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมตั้งเเต่อาการป่วยเพียงเล็กน้อยไปจนถึงการทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ก่อนอื่นผู้สนใจทำประกันต้องสำรวจสุขภาพร่างกาย เเละสุขภาพการเงินให้ชัดเจน เพื่อนำข้อมูลสุขภาพไปเลือกประกันที่คุ้มค่าต่อผ็ทำกรมธรรม์มากที่สุด โดยปัจจัยสำคัญในการเลือกประกันสุขภาพคือ เบี้ยประกัน เบี้ยประกันคือจำนวนเงินที่ผู้ทำกรมธรรม์ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อทำสัญญาความคุ้มครอง โดยมากแล้วอัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพของแต่ละคนจะปรับเปลี่ยนตามอายุ ความเสี่ยงของผู้ทำประกัน เช่นวัยเด็กหรือวัยชราค่าเบี้ยประกันมักสูงเพราะเด็กมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ นอกจากอายุ เพศ สุขภาพ อาชีพ และการดำเนินชีวิตแล้ว […]

ประกันสังคมมาตรา 40 ข้อควรรู้ของผู้ประกันตน มาตรานี้

ประกันสังคมมาตรา 40 ข้อควรรู้ของผู้ประกันตน มาตรานี้

                ประกันสังคมมาตรา 40 คือผู้ประกันตนที่มีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์ เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการ กล่าวคือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะต้องทำประกันสังคมภาคสมัครใจเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และอื่น ๆ ตามสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ทำงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพของผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์หรือกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ช่วยให้แรงงานหลายคนได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเดิม และใกล้เคียงกับประกันสังคมในมาตรา 39 เลยทีเดียว ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/ชาย-แล็ปท็อป-งาน-nomad-ดิจิตอล-4749237/ รูปแบบของ ประกันสังคมมาตรา 40 ในปัจจุบันประกันสังคมมาตรา 40 มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ตามวงเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน โดยแบ่งได้ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท โดยผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท ส่วนรัฐบาลจ่ายสมทบให้อีก 30 บาท รวมเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน 100 บาท โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานจากการคุ้มครองใน 3 กรณีคือ เงินรายได้ทดแทนเมื่อเจ็บป่วย วันละ 300 บาท […]

ประกันสังคมมาตรา 39 ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรานี้

ประกันสังคมมาตรา 39 ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรานี้

ประกันสังคมมาตรา 39 คือผู้ประกันตนภาคสมัครใจ เป็นบุคคลที่เคยทำงาน และเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาก่อน แต่เมื่อออกจากงานแล้วยังต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมเอาไว้ เงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องนำส่งเข้ากองทุนคือ 432 บาท/เดือน โดยผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบให้ครบทุกเดือนต่อเนื่องติดต่อกัน ซึ่งในกรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ถึง 9 เดือน จะถือว่าสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทันที ประกันสังคมมาตรา 39 มีอะไรบ้าง คุณสมบัติของผู้ประกันสังคมมาตรา 39 จะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งจะต้องจ่ายเงินสมทบมาก่อนหน้านี้แล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานที่เคยทำไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงานล่าสุด รวมไปถึงไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมอยู่แล้วด้วย ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/illustrations/ประกันภัย-ประกันชีวิต-หัวใจ-451282/ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันสังคมมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ตามผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้แก่กรณีเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต […]

ประกันสังคมมาตรา 33 ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรานี้

ประกันสังคมมาตรา 33 ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรานี้

               ประกันสังคมมาตรา 33 คือ1ในมาตราของสำนักงานประกันสังคม การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน ที่พนักงานบริษัททุกคนจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลเกือบทั่วโลกมักจะทำระบบประกันสังคมพื้นฐานนี้เอาไว้ ประกันสังคมมาตรา 33 เป็นหลักให้ประชาชนได้พึ่งพาตั้งแต่เกิดจนตาย ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/illustrations/ประกันภัย-ตระกูล-การป้องกัน-ผู้คน-1991216/                 หลักการทำประกันสังคมมาตรา 33 มีคุณลักษณะ ดังนี้ ระบบความคุ้มครองแบบเฉลี่ยการช่วยเหลือและเงินสมทบระหว่างสมาชิก ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่ทำงานมีรายได้ และอยู่ในระบบแรงงานก่อน แต่ในปัจจุบันได้ขยายความคุ้มครองไปยังผู้ที่มีรายได้นอกระบบการจ้างงานตามปกติ หรือที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า แรงงานนอกระบบ เงินสมทบที่จ่ายไปนั้นจะสะสมเข้าเป็นกองทุน ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะกับบุคคลที่ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่าผู้ประกันตนนั่นเอง การเก็บเงินสมทบ ซึ่งเป็นการเก็บจากบุคคลที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เป้าหมายของการทำประกันสังคมคือความครอบคลุมทั่วถึงบุคคลากรทุกคนในชาติ ระบบประกันสังคมถูกแบ่งเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมคือกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนในเรื่องของผลประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย รวมทั้ง กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน การทำประกันสังคมมาตรา 33 ควรยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด  นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 […]

ประกันสังคม เรื่องควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม(Social Security)

ประกันสังคม เรื่องควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม(Social Security)

                ประกันสังคม คือวิธีหนึ่งในการสร้างหลักประกันเพื่อการดำรงชีวิตของผู้ประกันตน ผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคม เพื่อนำเงินในส่วนนี้ไปใช้เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความเจ็บป่วย การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย การสงเคราะห์บุตร เงินที่ใช้ยามชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี และมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการทำประกันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่คนทำงานเกือบทุกคนล้วนต้องรับผิดชอบ แต่หลายคนกลับไม่ทราบรายละเอียดของประกันสังคมมากนัก รู้แค่ว่าเป็นภาระที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องจ่าย แต่ทำแล้วจะได้สิทธิประโยชน์ใดบ้าง จนบางคนอาจรู้สึกว่าการจ่ายเงินประกันนี้เป็นภาระที่ไม่จำเป็นเลย เพราะแทบไม่เคยใช้สิทธิใด ๆ เลย จึงขอทำความเข้าใจเพื่อให้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ ประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของประกันนี้ ดังนี้ ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/photos/การป้องกัน-ตระกูล-สังคม-ชุมชน-5080948/ ประเภทของกองทุนประกันสังคม มีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้ พนักงานเอกชนทั่วไป เป็นมาตราประกันตน 33 ได้รับความคุ้มครองรวม 7 กรณี กรณีเคยเป็นพนักงานเอกชนแต่ลาออก เป็นมาตราประกันตน 39 ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เป็นมาตราประกันตน 40 ได้รับความคุ้มครอง 3 หรือ 4 กรณี ผู้ประกันสังคมแต่ละประเภทจะได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างกัน […]

ประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่า

ประกันชีวิต เลือกประกันชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่า

ประกันชีวิต หากพูดถึงหลักการวางแผนทางการเงินที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ประกันชีวิตนับเป็นวิธีการที่ถูกจัดอยู่ในประเภทของการลงทุนที่ช่วยบริหารความเสี่ยงจึงนับเป็นวิธีการทางการเงินที่สำคัญที่สุด การเลือกประกันที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และควรจัดการเป็นอันดับแรก ๆ ในการวางแผนการเงิน เพราะชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงตลอดเวลา และไม่มีใครสามารถคาดเดาอนาคตได้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับคนในครอบครัว หรือต่อตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ มักก่อให้เกิดรายจ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้จนกระทบกับเงินก้อนอื่นของเราได้ ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด การทำ ประกันชีวิต เป็นการโอนความเสี่ยงในชีวิตให้บริษัทประกันช่วยรับผิดชอบ การเลือกประกันที่เหมาะสมจึงสำคัญมาก                 ประโยชน์อีกประการหนึ่งของประกันชีวิตคือเป็นมรดกให้ลูกหลานที่ไม่ต้องเสียภาษี เพราะการทำประกันคือการนำเงินก้อนไปส่งมอบให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ผู้เอาประกันระบุเอาไว้ในสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา จึงถือเป็นหลักประกันที่ช่วยเป็นหลักประกันให้คนข้างหลังได้ดี ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/illustrations/skyworkers-คนงาน-อาคาร-การทำงาน-4267797/ ประกันชีวิตมีกี่ประเภท เลือกอย่างไรให้เหมาะกับแต่ละคน                 ประเภทของประกันชีวิตตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือแบบประกันชีวิตพื้นฐาน  และแบบประกันชีวิตพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกันชีวิตพื้นฐาน มีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือ Term Insurance เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 1 ปี, 5 ปี หรือ 10 ปี […]

ประกัน การทำประกันจำเป็นกับชีวิตหรือไม่

ประกัน การทำประกันจำเป็นกับชีวิตหรือไม่

              ประกัน หลายคนมักตั้งคำถามว่าเราจำเป็นต้องทำประกันหรือไม่ หลายคนมักมองไม่เห็นความจำเป็นในการทำประกัน ทำไมต้องมาจ่ายเบี้ยทิ้งเอาไว้ทุกปี เพราะตนเองก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงดี ไม่มีอาการเจ็บป่วย ส่วนอุบัติเหตุก็มีความระมัดระวังตัวที่ดี ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย หรือบางครั้งอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะตนเองก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเสี่ยงตายอะไร จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำประกัน แต่บางคนก็มีความสนใจอยากทำประกัน แต่เพราะมีตัวเลือกมากมาย เอกสารมีความยุ่งยาก จนไม่สามารถเลือกทำประกันที่ตรงกับความต้องการของตนเอง จึงยังไม่ได้ทำประกันเป็นต้น ดังนั้นก่อนอื่นจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเหตุใดการทำประกันจึงมีความจำเป็น ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/illustrations/ประกันภัย-ประกันสุขภาพ-ดูแล-7065113/ ความจำเป็นของการทำ ประกัน ชีวิตไม่มีความแน่นอน ไม่มีใครสามารถหยั่งรู้อนาคตล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต ความแน่นอนในวันนี้ที่ร่างกายยังแข็งแรง สุขภาพดี หลายคนพยายามดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ แต่การกระทำเหล่านั้นก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีโอกาสเจ็บป่วย หรือแม้ว่าคนเราจะใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ทุกวัน ไม่โลดโผนหรือทำอะไรเสี่ยง ๆ ก็ไม่สามารถรับประกันได้เช่นกันว่าจะไม่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ อย่างการลื่นหกล้ม ตกบันได รถเฉี่ยวชน หรือแม้แต่อาการเจ็บป่วยที่เข้าใจว่าเป็นอาการเล็กน้อยที่ไม่น่าสนใจ อาจนำไปสู่การล้มป่วยด้วยโรคร้ายแรงได้ โดยเฉพาะผู้ที่อายุยังน้อย ครอบครัวไม่มีประวัติการเจ็บป่วยของโรคร้ายแรง จนเกิดความไม่แน่นอนของชีวิตขึ้นมาจริง ๆ และกะทันหันจนไม่สามารถรับมือได้ทัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือล้มป่วยก็ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิต หรือทำงานได้ตามปกติ ยิ่งต้องมีช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้เพื่อรักษาตัว หรือพักฟื้นร่างกาย เกิดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และการขาดรายได้ซึ่งบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหน เงินเก็บที่เคยเตรียมเอสไว้จะเพียงพอหรือไม่ แต่หากมีการวางแผนทำประกันเอาไว้เสียแต่เนิ่น ๆ เราก็จะมีหลักประกันคุ้มครองการรักษาพยาบาล […]