ออมเงิน เทคนิคออมเงินยุคดิจิตอล สมัยนี้ไม่ต้องหยอดกระปุกแล้ว

               ออมเงิน คือการเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็น หรือเมื่อเกษียณจากการทำงาน ซึ่งในประเทศไทย ผู้คนเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องการออมเงินมาตั้งแต่ปี 2558 พบอัตราการออมเริ่มขยายตัวขึ้นกว่าร้อยละ 13.4 และเทียบอัตราการออมกับ GDP อยู่ที่ร้อยละ 30.3 เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันถือว่ามีอัตราการออมอยู่ในระดับกลาง นับเป็นอัตราเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ยังน้อยกว่ารายได้และรายจ่ายอยู่มาก จึงมีโอกาสที่การออมเพื่อใช้หลังเกษียณในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณ สวนทางกับแนวโน้มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นสังคมผู้สูงอายุในที่สุด

ออมเงิน การตระหนักถึงความสำคัญของการออม

ความรู้ด้านการเงินจึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องบริหารจัดการรายได้ – รายจ่ายอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีเงินเหลือเพื่อเตรียมการวางแผนเพื่อการออมในช่องทางต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่การวางแผนค่าใช้จ่าย การจัดการภาษี และการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการออมเป็นสิ่งที่เกือบทุกคนล้วนมีโอกาสเรียนรู้วิธีการเก็บเงินมาตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อแม่มักสอนให้เด็กรู้จักเก็บเงินที่เหลือจากค่าขนมมาหยอดกระปุกเอาไว้ เพื่อสร้างวินัยการออม หลายคนพ่อแม่อาจพาเด็ก ๆ ไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารเพื่อสอนวิธีทำเงินให้งอกเงย เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ เก็บสะสมด้วยตนเองจนกลายเป็นเงินก้อนโต หรืออาจพอเพียงให้ใช้เป็นทุนในการสร้างฐานะต่อไปในอนาคต

ออมเงิน

ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/vectors/เงิน-รวย-ชาย-เจ้านาย-ผ่อนคลาย-6163908/

                ยุคสมัยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รูปแบบการออมเงินมีการปรับเปลี่ยนมาใช้กระปุกออมสินยุคดิจิตอล เป็นการออมรูปแบบต่าง ๆ หรือการลงทุนทางดิจิทัลที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นบริการรูปบบหนึ่งของธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการตามหน้าเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของธนาคารและสถาบันทางการเงินที่ให้บริการ ซึ่งสะดวกสบาย และปลอดภัยในการใช้งาน เป็นวิธีการออมเงินที่ง่าย และมีช่องทางการออมให้เลือกหลายวิธีตามความเหมาะสม สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และรอคิวนาน ๆ อีกต่อไป โดยสามารถแบ่งวิธีการที่ได้รับความนิยมเป็นดังนี้

  1. การออมกับธนาคารออนไลน์ เป็นการเปิดใช้บริการบัญชีธนาคารออนไลน์ที่ผูกกับสมุดบัญชีเงินฝาก แนะนำให้เลือกใช้บริการธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ หรือให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออม และเพื่อสิทธิประโยชน์การออมที่ดี ธนาคารออนไลน์ควรสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ตลอดเวลา ทั้งการเช็คยอดเงินคงเหลือ เช็ครายการฝากถอน เพื่อติดตามประวัติการใช้จ่าย และการออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคาร และการกระจายเงินทุนผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น
  2. ออมกับกองทุนรวมออนไลน์ เป็นอีกรูปแบบของการลงทุนยุคดิจิทัล ด้วยการเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ควบคู่ไปกับสมุดบัญชีกองทุนรวม เพื่อเปิดโอกาสให้การออมเงินได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินตามบัญชีทั่วไป มีทั้งกองทุนตราสารหนี้ในและต่างประเทศ หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนในและต่างประเทศ การลงทุนทองคำ น้ำมัน และอื่น ๆ ประโยชน์ในการออมกับกองทุนรวมออนไลน์คือสามารถติดตามมูลค่าของกองทุนที่ลงทุนได้ตลอดเวลา สามารถซื้อขาย ปรับเปลี่ยนกองทุน เปิดกองทุนใหม่ได้สะดวกเพราะไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร ช่วยให้การบริหารเงินออมมีประสิทธิภาพ
  3. ออมกับหุ้นออนไลน์ การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นับเป็นการลงทุนยุคดิจิทัลที่กำลังได้รับความนิยม เพราะนักลงทุนสามารถลงโปรแกรมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ Streaming เพื่อซื้อหรือขายหุ้นด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ทั้งยังสามารถติดตามราคาตลาดได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้นประโยชน์ที่ทำให้การออมเงินกับหุ้นออนไลน์ได้รับความนิยมคือการสั่งซื้อหรือขายหุ้นที่สามารถตัดสินใจดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอการติดต่อผ่านโบรกเกอร์ ผู้ออมสามารถทยอยซื้อเพื่อสะสมหุ้นตามแผนการออมของตนเองได้สะดวก หากต้องการเน้นหุ้นที่มีผลการตอบแทนสม่ำเสมอ แนะนำว่าควรซื้อหุ้นปันผล และกองทุนรวมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
ออมเงิน

ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/vectors/e-wallet-เงิน-โทรศัพท์มือถือ-6368676/

  • ออมกับเงินดิจิตัล เงินดิจิตัลคือเงินที่ไม่มีการจัดทำเป็นธนบัตร หรือเหรียญออกมาเหมือนเงินที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป แต่เป็นเงินที่อยู่ในระบบการควบคุมที่เรียกว่า Blockchain ซึ่งโดยมากราคาของสกุลเงินดิจิตัลจะผันแปรตามความต้องการของท้องตลาด จึงมีความผันแปรค่อนข้างมาก อีกทั้งในประเทศไทยยังให้การรับรองการซื้อขายสกุลเงินประเภทนี้ไม่กี่สกุลเงินเท่านั้น แนะนำให้ทำการศึกษาให้ดีก่อนการลงทุน และหากใครสนใจการออมเงินด้วยวิธีการนี้สามารถทำผ่านบริการออนไลน์ทางหน้าเว็ปไซด์ หรือแอพลิเคชั่นที่ให้บริการได้เลย แต่เนื่องจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ จะเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดจึงต้องเลือกซื้อขายผ่านตัวกลางที่น่าเชื่อถือเท่านั้น และอาจเลือกใช้กระเป๋าเงินแบบ Wallet เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย

  • ออมกับแอพพลิเคชั่นเพื่อการออม เพื่อให้เป้าหมายการเก็บเงินชัดเจน สร้างกำลังใจให้แนวแน่กับการออมเงิน ในปัจจุบันจึงมีแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในเรื่องของการออมโดยเฉพาะอยู่หลายแอพฯ โดยการให้บริการจะเริ่มตั้งแต่การแยกประเภทของเงินต่าง ๆ ที่ต้องใช้ และเก็บให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ออมสามารถจัดสรรเงินในแต่ละเดือนได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยสร้างนิสัยการออมก่อนใช้ และยังเป็นหนทางหนึ่งของการวางแผนทางการเงินที่ดีอีกด้วย และบางแอพพลิเคชั่นยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้จ่ายเงินแทนการใช้กระเป๋าเงินได้อีกด้วย และแนะนำว่าเพื่อให้เงินออมไม่รั่วไหลควรแบ่งเงินเงินสำรองเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายในการทำประกันที่มักต้องจ่ายในช่วงต้นปี เวลาเงินเดือนเข้าก็แบ่งเก็บแยกเอาไว้ต่างหากเลย และเพื่อไม่ให้ผ็ออมเกิดความท้อแท้หรือรู้สสึกว่าการออมเงินเป็นเรื่องทรมาน ยากลำบาก แนะนำให้แยกเงินที่จะใช้เพื่อความบันเทิง หรือให้รางวัล อย่างการออกไปกินอาหาร หรือขนมอร่อย ๆ เป็นครั้งคราวได้อีกด้วย เรียกได้ว่าแอพพลิเคชั่นเพื่อการ ออมเงินที่ดีจะช่วยให้มองเห็นเป้าหมายทางการเงินได้ชัดเจนขึ้น มองเห็นรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้อย่างชัดเจน และบางแอพฯยังช่วยให้สามารถออมเงินได้สะดวกขึ้น จากการลงทุนหรือเก็บออมในบัญชีเงินฝากที่ผู้ใช้งานกำหนดเอาไว้อีกด้วย
ออมเงิน
Ufabet เว็บหลัก

Credit duduangs.com healthy-fits.com pay-smart.co deairecipe.com mymcafeeactivate.com

Credit by : Ufabet