สมัครบัตรเครดิต KTC อยากมีบัตรไม่ยาก แค่คลิ๊ก!

สมัครบัตรเครดิต KTC เมื่อเริ่มทำเงินเป็นมนุษย์เงินเดือน, ฟรีแลนซ์, อาชีพค้าขาย, แม่ค้าออนไลน์ หรือ ผู้รับเหมาทั่วไป และเริ่มมองหาบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทุกด้านในวันนี้ ขอแนะนำบัตรเครดิต KTC ที่มีให้เลือกหลากหลาย ของผลิตภัณฑ์
บัตรเครดิตเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน มีข้อดีแตกต่างกัน แน่นอนว่าบัตรเครดิต KTC หลายใบเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ดังนั้นใครที่กำลังมองหาบัตรเครดิตคุณภาพ ให้จับตาดูวิธีการสมัครบัตรเครดิต
KTC แบบไม่เสียเวลา สำหรับใครที่พร้อมสมัครบัตรเครดิต KTC แต่กังวลว่าจะสมัครบัตรเครดิต KTC ไม่ได้อ่านเอกสารครบแม้จะรับสิทธิ์ ไปดูวิธีการสมัครบัตรเครดิต KTC และเอกสารที่จะใช้อะไรบ้าง หรือมีเกณฑ์การอนุมัติบัตรเครดิตใด
บ้างที่คุณควรรู้กันเลย

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานหรือประกอบธุรกิจในไทย ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้เช่นกัน ถ้ามีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีบัตรเสริม อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก)
 • รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัตรเครดิตแต่ละใบกำหนด ทั้งนี้สามารถนำรายได้อื่นมารวมได้ด้วย อาทิ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 50,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น

เอกสารประกอบการ สมัครบัตรเครดิต KTC

1. บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ พนักงานบริษัท หรือข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ อาทิ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • กรณีชาวต่างชาติที่ทำงานหรือประกอบธุรกิจในไทย ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

2. เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาบัตรเครดิต KTC

นอกจากคุณสมบัติผู้สมัครบัตรเคทีซีที่มีความแตกต่างกัน ทางบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ก่อนอนุมัติบัตรเครดิต KTC โดยปัจจัยหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้

ฐานรายได้

 • ตรวจสอบ Statement หรือรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 • ประวัติการถือสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ
 • จำนวนเงินออมในบัญชี
 • สินเชื่อที่มีกับสถาบันการเงินอื่นๆ หรือมีภาระอยู่เท่าไหร่ อาทิ ค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโด เป็นต้น
 • ยอดเงินที่ใช้ต่อเดือน

สมัครบัตรเครดิต KTC ออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร

1. ผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิต KTC เพียงคลิกที่ลิงก์ https://www.ktc.co.th/
2. กดปุ่ม “สมัครบัตร” ซึ่งอยู่มุมบนด้านขวา จะมีหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เลือกคลิกสมัครผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนใจ
3. เมื่อคลิกเลือก “บัตรเครดิต” จะเข้ามาที่หน้าสมัครบัตรเครดิต KTC เพียงกรอกข้อมูลตามรูปให้ครบและกดติ๊กถูกที่ช่อง ข้าพเจ้ารับทราบ… จากนั้นกดที่ปุ่ม “ส่งข้อมูล”
4. จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ KTC ติดต่อภายใน 2 ชั่วโมงหรือเวลาทำการ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้ว

แนะนำบัตรเครดิต KTC

1. บัตรเครดิต KTC X VISA SIGNATURE

ให้ชีวิตมีแต่คำว่ามากกว่า

 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาท ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาท ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • สิทธิพิเศษซื้อชุดน้ำชายามบ่าย ในราคาพิเศษ 500 บาท (จำกัด 500 สิทธิต่อเดือน) และ 800 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ) ที่ร้านค้าที่กำหนด เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวม 50,000 บาทขึ้นไป
 • สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี สำหรับ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ สิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 วันธรรมดา ไม่มีกำหนดเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ หลังเวลา 12.00 น.
 • สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ สปา หรือ Streaming platform

2. บัตรเครดิต KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD

ให้ชีวิตมีแต่คำว่ามากกว่า

 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาท ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • ห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี แสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยและ / หรือสายการบินไทยสมายล์ สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ พร้อมบัตรเครดิต KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD ที่ ห้องรับรอง International Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (อาคารเทียบเครื่องบิน C และ E)
 • One Dines Free with Mastercard รับฟรี อาหารจานหลัก เมื่อสั่งอาหารจานหลัก 2 จานขึ้นไปที่ร้านอาหาร ที่ร่วมรายการกับบัตรเครดิต KTC MASTERCARD
 • ช้อปออนไลน์ คุ้มสุด ตลอดปี กับ Mastercard® ผ่านพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมรายการ

3. บัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE

เป็นที่สุดในแบบคุณ

 • ทุก 25 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE รับ 1 คะแนน KTC FOREVER
 • คะแนน KTC FOREVER x2 = 1 คะแนนปกติ + 1 คะแนนพิเศษจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • ห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี แสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยและ / หรือสายการบินไทยสมายล์ สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ พร้อมบัตรเครดิต KTC JCB ULTIMATE ที่ ห้องรับรอง International Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (อาคารเทียบเครื่องบิน C และ E)
 • ประทับใจทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่น จะตะลุยเมืองไหนก็สนุก สะดวก สบาย ด้วยสิทธิพิเศษและบริการต่างๆ พร้อมส่วนลดมากมายให้ทุกทริปญี่ปุ่นเป็นทริปสุดประทับใจ

4. บัตรเครดิต KTC UNIONPAY DIAMOND

ครอบคลุมทุกการใช้จ่าย สะดวกสบายในจีน

 • ทุก 25 บาทที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC UNIONOPAY DIAMOND รับ 1 คะแนน KTC FOREVER
 • คะแนน KTC FOREVER x2 = 1 คะแนนปกติ + 1 คะแนนพิเศษจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • ห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี แสดงบัตรโดยสารของสายการบินไทยและ / หรือสายการบินไทยสมายล์ สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ พร้อมบัตรเครดิต KTC UNIONPAY DIAMOND ที่ ห้องรับรอง International Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (อาคารเทียบเครื่องบิน C และ E)
5. บัตรเครดิต KTC X – AGODA WORLD REWARDS MASTERCARD
 • สมัครวันนี้ รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด 28,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายที่อโกด้าผ่านบัตรฯ 3,000 บาท/2 ครั้งภายใน 90 วัน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 • รับเพิ่ม AgodaCash มูลค่า 600 บาท เมื่อใช้จ่ายที่อโกด้าผ่านบัตรฯ 6,000 บาท/2 ครั้งภายใน 90 วัน เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC – AGODA โปรดเปิดใช้งานบัญชีสมาชิกอโกด้า ด้วยอีเมลเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากอโกด้า
 • สิทธิพิเศษที่มากกว่า สเปเชียลอัพเกรดเป็นสมาชิก AgodaVIP Platinum รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 25% พร้อมขยายเวลา AgodaCash ยาว 1 ปี
 • รับเพิ่มคะแนน KTC FOREVER สูงสุด x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 300,000 บาท ในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • รับเพิ่ม KTC FOREVER Bonus 400 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบเต็มจำนวน ณ ร้านค้า Agoda สะสมครบทุกๆ 5,000 บาท นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ เป็นระยะเวลา 12 เดือน

Credit by : Ufabet