สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ง่ายๆคุณเองก็ทำได้

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ในยุคนี้หลายคนคงรู้จักกับบัตรเครดิต หนึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บัตรเครดิตมีไว้ทำอะไร คำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะกำลังตัดสินใจเลือกทำบัตรเครดิตใบแรก บัตรเครดิตมีไว้เพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนเงินสด ให้คุณสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นบัตรที่ตอบโจทย์การใช้จ่ายของผู้คนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีโปรโมชั่นจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินและพาร์ทเนอร์หลากหลาย ไปจนถึงการเลือกผ่อนชำระสินค้าแบบไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตคือ?

บัตรเครดิตเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกบัตร (Issuer) ซึ่งได้แก่ธนาคารพาณิชย์​ ​​และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ออกให้แก่ลูกค้า (ผู้ถือบัตร หรือ Card Holder) ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรจะได้รับมีหลายประการ เช่น​ ใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินในทันที ณ ร้านค้าที่รับบัตร รวมถึงร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสังเกตได้จากโลโก้ของเครือข่ายผู้ให้บริการบนบัตรและที่ร้านค้า ตัวอย่างเครือข่ายบัตรเครดิต เช่น VISA, Master Card, American Express, China Union Pay (CUP), Japan Credit Bureau (JCB) เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM มาใช้ล่วงหน้าได้

รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามรายการส่งเสริมการขาย เช่น คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัล ส่วนลดจากร้านค้า การผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ย 0% เงินคืนจากการใช้จ่าย (cash back) ที่จอดรถ ห้องรับรองตามสถานที่ต่างๆ ความคุ้มครองเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ แต่ผู้ถือบัตรก็ต้องรู้จักใช้อย่างมีวินัยและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการก่อหนี้โดยไม่จำเป็น เกิดภาระดอกเบี้ยและค่าบริการ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว ถูกฟ้องร้อง ประวัติสินเชื่อเสียจนเป็นเหตุให้ขอสินเชื่ออื่นที่สำคัญกว่าไม่ได้​

เตรียมตัวอย่างไรก่อน สมัครบัตรเครดิตออนไลน์

ก่อนที่จะสมัครบัตรเครดิตนั้น ควรที่จะรู้พื้นฐานคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตก่อน โดยคุณสมบัติที่จะต้องมี คือ

1. ฐานเงินเดือนของผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิตนั้นต้องมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป โดยไม่นับรวมกับค่าโอที หรือเบี้ยพิเศษอื่นๆ และรายได้ส่วนนี้ควรเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ ที่มีด้วยแล้ว เช่น เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ค่างวดผ่อนรถ เป็นต้น

2. ต้องได้รับเงินเดือนมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป เพราะว่าต้องใช้เอกสาร สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Statement) ในการยื่นสมัครบัตรเครดิต ซึ่งส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากๆ โดยปกติแล้วสถาบันการเงินจะขอรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง (Statement) ประมาณ 3 – 6 เดือน หรือแล้วแต่เงื่อนไขของสถาบันการเงินนั้นๆ

3. บริษัทที่ทำงานอยู่นั้นต้องมีความน่าเชื่อถือ หมายความว่าแหล่งที่มาของรายได้เรานั้นมีความมั่นคงน่าเชื่อถือนั่นเอง แสดงถึงว่ามีรายได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถชำระหนี้คืนสถาบันการเงินได้ บริษัทต้องมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานตามวันเวลาที่กำหนดทุกเดือน ไม่มีการเลื่อนหรือจ่ายล่าช้า บริษัทมีการจ่ายภาษี หักภาษีพนักงาน และจ่ายเบี้ยประกันสังคมให้กับพนักงาน การจ่ายเงินเดือนควรจะเป็นระบบ Payroll ซึ่งเป็นการผูกบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และการจ่ายเงินเดือนแบบโอนเข้าบัญชีสามารถสมัครบัตรเครดิตผ่านได้เช่นกัน

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ต้องใช้อะไรบ้าง

การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นั้น ทำได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน กดกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ต่างจากการสมัครที่สาขาตรงที่จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มายืนยันวันรับเอกสาร มีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

 • 1. ใบสมัครบัตรเครดิต พร้อมลายเซ็นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิตกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง และบัตรจะต้องยังไม่หมดอายุในวันที่สมัคร
 • 3. หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล
 • 4. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือออมทรัพย์, สัญญาจำนำสิทธิ์บัญชีเงินฝาก, Statement บัญชีเงินฝากหรือเงินทุนย้อนหลัง, เอกสารทวิ 50, สำเนา ภ.พ. 30 ขึ้นอยู่กับว่าสมัครบัตรเครดิตด้วยเงื่อนไขใด

5 ข้อควรระวังในการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

 • 1. ไม่ควรสมัครบัตรเครดิตออนไลน์กับเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ การกดคลิกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ต้องตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังจะกรอกข้อมูลนั้นเป็นเว็บของสถาบันการเงินนั้นโดยตรง โดยดูจากตัวย่อของธนาคารบน URL หากไม่แน่ใจควรโทรศัพท์สอบถาม Call Center ของธนาคาร

 • 2. จดจำบัตรที่สมัคร รอรับสายจากเจ้าหน้าที่ เมื่อสมัครบัตรเครดิตกับค่ายใดก็ตาม ควรจำให้ได้ว่าเป็นบัตรของสถาบันการเงินใด ป้องกันมิจฉาชีพโทรศัพท์มาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว

 • 3. ขอรหัสเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ทุกครั้งที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ผู้สมัครบัตรเครดิตมีสิทธิ์โทรศัพท์เพื่อตรวจสอบกับต้นสังกัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ตัวจริงจะแจ้งเลขรหัสพนักงาน เมื่อผู้สมัครบัตรเครดิตนำเลขนี้ไปสอบถามกับ Call Center ธนาคาร ก็จะทราบได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่นั้นจริง

 • 4. เตรียมเอกสารให้ครบ รอรับสายจากเมสเซนเจอร์ เมื่อนัดหมายกับเจ้าหน้าที่รับเอกสารแล้ว ก็ต้องตรวจสอบว่าเตรียมเอกสารครบหรือไม่ และรอรับสายจากเมสเซนเจอร์เพื่อบอกทาง และนัดหมายรับเอกสาร

 • 5. เซ็น “สำเนาถูกต้อง เพื่อสมัครบัตรเครดิตกับ…เท่านั้น” ไม่ควรส่งสำเนาเอกสารสำคัญเปล่าๆ โดยไม่เซ็นกำกับ ผู้สมัครบัตรเครดิตควรเซ็นกำกับ “สำเนาถูกต้อง เพื่อสมัครบัตรเครดิตกับ….เท่านั้น” พร้อมลงชื่อ ป้องกันการนำเอกสารไปใช้ปลอมแปลง

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้รับการอนุมัติเร็วแค่ไหน

การสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ อนุมัติเร็วแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการติดต่อ และการเตรียมเอกสารของผู้สมัครให้ครบถ้วน โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

 • 1. ติดต่อกลับ 2-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัคร ณ เวลานั้น
 • 2. การเรียกรับเอกสาร หากมีการปฏิเสธหน้างาน หรือเมสเซนเจอร์ติดต่อหาผู้สมัครไม่ได้ ก็ต้องรอรอบรับเอกสารใหม่
 • 3. เมื่อรับเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบข้อมูล หากมีเอกสารไม่ครบ หรือผิดพลาด ก็ต้องเรียกขอเอกสารใหม่ กลับสู่ขั้นตอนที่ 1 ใหม่
 • 4. หากเอกสารครบถ้วน ถูกต้องไม่ต้องแก้ไข ก็จะทราบผล 7-14 วันทำการ

เมื่อผู้สมัครบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกลับ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือจดหมายทางไปรษณีย์ แต่ระหว่างนี้บางสถาบันการเงินก็ให้ลูกค้าเข้าไปเช็กสถานะการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Call Center ของสถาบันการเงินนั้นได้เลย

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ มีเจ้าไหนไม่ต้องยื่นเอกสาร

สถาบันการเงินเกือบทั้งหมดที่เปิดสมัครบัตรเครดิตออนไลน์บนเว็บไซต์ ไม่เก็บเอกสารในเว็บไซต์ แต่จะนัดกับเจ้าหน้าที่มารับเอกสารแทนช่วงให้บริการ ตามสถานการณ์โรคระบาด ผู้ขอนัดหมายบัตรเครดิตสามารถโทรไปลงนามในเอกสารการสมัครได้ที่สาขา สรุปว่าหากต้องการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนโดยไม่พลาดเพื่อให้ผู้ให้กู้บัตรเครดิตอนุมัติโดยเร็ว และทุกครั้งที่ขอเอกสารทางการเงินส่วนตัวต้องขอเลขของพนักงานตรวจสอบและของเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ เพื่อการป้องกันการสแกมเมอร์ที่เป็นอันตราย

Credit by : Ufabet