สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ Bangkok bank มีอะไรดีๆรอคุณอยู่

สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ เมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต แน่นอนว่าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพถือเป็นหนึ่งในบัตรเครดิตชั้นนำ หลายคนมอบให้เป็นบัตรเครดิตที่สมัครยากมาก จนผู้สมัครบัตรเครดิตหลายคนต้องยกธงขาว แต่วันนี้ใครสนใจสมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เริ่มต้นด้วยการดูเคล็ดลับดีๆ ที่เราได้รวบรวมไว้ ขอรับประกันว่าถ้าคุณจะปฏิบัติตามนี้ การสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพนั้นจะง่ายกว่าที่เคยแน่นอน โดยการสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพจะต้องคำนึงสิ่งสำคัญคือ ต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดสำหรับการสมัครบัตรเครดิตให้ครบถ้วน ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกรุงเทพกำหนด การสมัครบัตรเครดิตจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป (เงินเดือนรวมทั้งรายได้ประจำอื่น ๆ)
 • บัตรเครดิตผู้นำแพลทินัม บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาท/เดือน
 • ธนาคาารกรุงเทพขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ อาทิ ประวัติในการชำระเงิน เป็นต้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก ที่มีชื่อของผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงรายได้ ที่มีชื่อของผู้สมัคร
 • สำเนาใบยื่นภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีสะสมทรัพย์ หรือฝากประจำ)
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
 • สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดทำการแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท

แนะนำบัตรเครดิตกรุงเทพ สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ

1. บัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ

สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ
 • รับคะแนนสะสม 2 เท่า ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ
 • แลกคะแนนเป็นของกำนัล หรือแลกไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา
  • 2 คะแนนต่อ 1 ROP Mile จากการบินไทย
  • 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
  • 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์เอเชีย
 • รับเงินคืน 10% ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก คาลเท็กซ์ และเอสโซ่
 • บริการพิเศษเพื่อความสะดวกในการเดินทาง อาทิ บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลกสำหรับการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บริการรถลิมูซีนรับส่งระหว่างที่พักกับสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง บริการ Meet & Assist และ Buggy รับส่งภายในสนามบินสุวรรณภูมิที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ท่าน
 • อภินันทนาการชุด High Tea ณ โรงแรมและศูนย์การค้าชั้นนำทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
 • บริการนวดแผนไทย ณ สปาระดับพรีเมียมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลชั้นนำ

2. บัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ
 • รับคะแนนสะสม 2 เท่า ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ
 • สะสมไมล์เดินทาง คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา
  • 2,500 คะแนนต่อ 1,000 ROP Mile จากการบินไทย
  • 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
  • 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์เอเชีย
 • แผนคุ้มครองการรักษาพยาบาลขณะเดินทางในต่างประเทศ รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแก่ผู้ถือบัตร ขณะเดินทางในต่างประเทศ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อชำระค่าบัตรโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรผู้นำแพลทินัม
 • แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงินสูงสุด 500,000 เหรียญสหรัฐ เพียงใช้บัตรผู้นำแพลทินัมชำระค่าบัตรโดยสารหรือโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปีที่ร่วมเดินทาง
 • แผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ รับความคุ้มครองจากแผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ นานถึง 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ด้วยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี

3. บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

 • รับคะแนนสะสม 2 เท่า ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 2 คะแนน ทั้งในและต่างประเทศ
 • สะสมไมล์เดินทาง คะแนนสะสมสามารถแลกเป็นไมล์เดินทางจากสายการบินชั้นนำในอัตรา
  • 2,500 คะแนนต่อ 1,000 ROP Mile จากการบินไทย
  • 1,500 คะแนนต่อ 500 FlyerBonus จากบางกอกแอร์เวย์ส
  • 1 คะแนนต่อ 1 BIG Point จากแอร์เอเชีย
 • แผนคุ้มครองการรักษาพยาบาลขณะเดินทางในต่างประเทศ รับความคุ้มครองการรักษาพยาบาลแก่ผู้ถือบัตร ขณะเดินทางในต่างประเทศ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อชำระค่าบัตรโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรผู้นำแพลทินัม
 • แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะทั้งในและต่างประเทศ ในวงเงินสูงสุด 500,000 เหรียญสหรัฐ เพียงใช้บัตรผู้นำแพลทินัมชำระค่าบัตรโดยสารหรือโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย บุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปีที่ร่วมเดินทาง
 • แผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ รับความคุ้มครองจากแผนพิทักษ์สินค้าที่ซื้อ นานถึง 90 วันนับจากวันที่ซื้อ ด้วยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี

4. บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพ
 • ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน ทั้งการใช้จ่ายภายในหรือต่างประเทศ เพื่อนำมาแลกรับของกำนัลได้ง่ายๆ และรวดเร็วกับรายการ Bualuang Thank You Rewards
 • สามารถแลกคะแนนเป็นไมล์เดินทางของการบินไทย (Royal Orchid Plus) หรือบางกอกแอร์เวย์ส (FlyerBonus) หรือแอร์เอเชีย (AirAsia BIG)
  • ทุก 2 คะแนนสะสม สามารถแลกเป็น 1 ไมล์เดินทางจากการบินไทย เพียงคุณมีคะแนนสะสมขั้นต่ำตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป
  • คะแนนสะสม 1,500 คะแนน สามารถแลกไมล์เดินทางจากบางกอกแอร์เวย์สได้ 500 FlyerBonus
  • คะแนนสะสม 1,000 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนน BIG Points ได้ 1,000 คะแนน

บริการจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป/วัน

5. บัตรเครดิตแพลทินัม สวัสดี ธนาคารกรุงเทพ

 • รับคะแนนสะสม Thank You Rewards 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 25 บาท
 • รับสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสาร สายการบินแอร์เอเชีย นกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ เส้นทางในประเทศ ราคา 499 บาท/เที่ยวบิน
 • ส่วนลด 10% ที่ www.sawadee.com สำหรับ
  • ค่าห้องพักภายในประเทศกว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศ
  • แพ็กเกจท่องเที่ยวจาก บริษัท มัณดาวีต์ทัวร์
  • ค่าห้องพักที่ โรงแรมมัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่
  • ค่าสมัครสมาชิกเว็บ สวัสดี ระดับแพลทินัม
 • รับคูปองส่วนลดแทนเงินสด 10% (E-Coupon) เมื่อสำรองห้องพักต่างประเทศกว่า 1,200,000 แห่งทั่วโลกผ่าน www.sawadee.com
 • ส่วนลด 5% ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เมื่อสำรองที่นั่งผ่านบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)
 • ส่วนลด 50% รถเช่า AVIS ที่ www.avisthailand.com/sawadee
 • ช้อปปุ๊ป ได้บุญปั๊ป ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 100 บาทที่ www.sawadee.com ทางบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) จะบริจาคสมทบให้แก่โครงการคืนคุณแผ่นดิน 1 บาท เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

Credit by : Ufabet