ลดต้นทุน เพื่อความอยู่รอดภาคธุรกิจควร ลดต้นทุน อะไรบ้างในยุคนี้?

ลดต้นทุน

           ลดต้นทุน วิกฤตครั้งนี้ ไม่ใช่วิกฤตในแบบที่ใคร ๆ จะคาดการณ์ได้ นี่คือสิ่งที่หลายคนสะท้อนภาพวิกฤติเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 ภาคธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน บางธุรกิจยังอยู่รอดได้ แต่บางธุรกิจก็ไปไม่รอด หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจยังคงอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบันคือการลดต้นทุนแม้ว่าวิกฤติการระบาดจะมาหลายระลอกแล้วก็ตาม

แม้ว่าการ ลดต้นทุน จะเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนทำธุรกิจคนไหนก็ทราบดีว่าคือทางออกในยามที่ธุรกิจประสบปัญหาจากปัจจัยไม่ว่าภายในหรือภายนอก

เราเชื่อเหลือเกินว่ามีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ถึงเวลาจริง ๆ ก็ไม่ทราบว่า อะไรบ้างที่เราควรลด คำตอบเรื่องนี้อยู่ในบทความชิ้นนี้ เรากำลังจะบอกคุณว่าต้นทุนดังต่อไปนี้ คือสิ่งที่คุณควรลดในยามวิกฤติเช่นนี้

  • ลดสินค้าคงคลังลง

การบริหารจัดการต้นทุนหรือเรียกสั้น ๆ ว่าการ ลดต้นทุน ในยามวิกฤติ เรื่องของสินค้าคงคลังหรือสินค้าคงเหลือ เป็นเรื่องลำดับต้น ๆ ที่เราสามารถบริหารจัดการภายในโดยที่ไม่เกิดผลกระทบกับลูกค้าของเราได้ เราต้องลดภาระในเรื่องของเงินต้นทุนค่าสินค้า วัตถุดิบและค่าจัดเก็บในส่วนนี้ลง

  • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

ในยามปกติค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เคยมีเช่น งบประมาณด้านสังสรรค์บันเทิงหรือเครื่องอำนวยความสะดวกเช่น รถยนต์ประจำตำแหน่ง ในช่วงวิกฤตเราจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในเรื่องพวกนี้ลงก่อน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนแฝงที่เราต้องบริหารจัดการด้วยการงดใช้ งดจ่าย จนกว่าสถานะทางการเงินของธุรกิจจะกลับมาเป็นปกติ เราก็สามารถนำกลับมาใช้จ่ายได้เช่นเดิม

  • ลดภาระหนี้สินลง

การ ลดต้นทุน ในเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยลง เป็นเรื่องสำคัญมากในยามวิกฤติที่ระดับรายได้ของเรามีน้อยหรือบางครั้งแทบจะเป็นศูนย์ การเจรจากับธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าหนี้ เป็นภารกิจลำดับต้น ๆ ที่คนทำธุรกิจจำเป็นต้องรีบทำ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่มีผลต่อเงินทุนหมุนเวียนในยามวิกฤติที่เงินทุกบาททุกสตางค์ล้วนมีค่า มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจอย่างมาก

ลดต้นทุน

  • ลดต้นทุนสินค้าในแบบที่ไม่กระทบคุณภาพ

หลายธุรกิจผิดพลาดในเรื่องนี้ ด้วยการหันไป ลดตุ้นทุน สินค้าด้วยการลดคุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่ควรทำในเรื่องตุ้นทุนสินค้าและวัตถุดิบก็คือการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่ามากที่สุด เช่นการเปลี่ยนของเหลือทิ้งให้เกิดมูลค่าหรือการหาวัตถุดิบทดแทนที่ต้นทุนถูกว่าแต่คุณภาพทัดเทียมกัน เป็นต้น

ทั้งหมดทั้ง 4 ข้อที่ว่ามาคือวิธีการฝ่าวิกฤติโควิดแบบที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับลูกค้า คู่ค้าและพนักงานในองค์กร แน่นอนว่าการทำงานในช่วงวิกฤติโควิดไม่ใช่เรื่องง่าย วิธีการเอาตัวรอดหลายอย่างไม่ใช่เรื่องปกติที่ภาคธุรกิจเคยคิดว่าจะต้องทำมาก่อน แต่เชื่อเหลือเกินว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นฝ่าฝันธุรกิจของตนเองให้ผ่านไปให้ได้ เหนืออื่นใดก็คือเราต้องมีความเข้าใจในสถานการณ์และมีความอดทนต่อเรื่องราวที่เราไม่เคยคาดคิดแบบนี้ให้ได้เสียก่อน ในวันที่อะไร ๆ ร้าย ๆ ผ่านไป ฟ้าอันสดใสก็รอให้ธุรกิจเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนแน่นอน

ลดต้นทุน

แหล่งอ้างอิง

https://www.freepik.com/free-photo/young-asian-girl-wear-face-mask-turning-sign-from-open-closed-sign-glass-door-cafe-after-coronavirus-lockdown-quarantine_15116330.htm#query=crisis&position=19&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/front-view-abstract-representation-financial-crisis_11072231.htm#query=crisis&position=18&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/big-city-skyline-with-urban-skyscrapers-sunset-background_1283823.htm#query=crisis&position=9&from_view=search

Credit by : Ufabet