ลงทุน ระยะยาว อยากลงทุนยาวๆ มีอะไรให้เลือกบ้าง?

ลงทุน ระยะยาว

ลงทุน ระยะยาว หากต้องการจะแบ่งรูปแบบการ ลงทุน ในปัจจุบันแบบเข้าใจง่าย ๆ เราจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบก็คือแบบระยะยาวกับแบบระยะสั้น ซึ่งแต่ละแบบก็มีความแตกต่างหลัก ๆ กันในเรื่องของระยะเวลาที่จะได้รับผลตอบแทน ตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยและความเสี่ยงที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ไม่เหมือนกัน

ลงทุน ระยะยาว = มั่นคง จริงหรือ?

ถ้าจะพูดถึงการสร้างความมั่นคงทางการเงินจริง ๆ แน่นอนว่าการ ลงทุน ระยะยาว จะให้คำจำกัดความของความหมายนี้ได้ดีกว่า และมีรูปแบบให้เลือกมากมายตามความต้องการของแต่ละคน ซึ่งรูปแบบการลงทุนระยะยาวก็ประกอบไปด้วย

  1. การซื้อกองทุนต่าง ๆ

            การซื้อกองทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF การลงทุนในกองทุนเหล่านี้นอกจากผลประโยชน์อันเกิดจากการเก็บออมและผลตอบแทนจากกองทุนในระยะยาวแล้ว ยังได้รับผลประโยชน์ในด้านภาษีเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของภาครัฐอีกด้วย

  • การซื้อพันธบัตรรัฐบาล

            ในจำนวนสินทรัพย์ระยะยาวที่ได้รับการยอมรับว่ามีความมั่นคงสูง พันธบัตรรัฐบาลถือเป็นหนึ่งในนั้น การลงทุนด้วยการซื้อพันธบัตรที่ออกโดยรัฐหรือสถาบันการเงินของรัฐต่าง ๆ เป็นการ ลงทุน ที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความปลอดภัยของเงินลงทุนสูง ถึงแม้ผลตอบแทนอาจจะไม่หวือหวา แต่ในระยะยาวถือว่าไม่มีความเสี่ยงมาก เมื่อเทียบกับวิธีการแบบอื่น ๆ

  • การซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ  เพื่อเก็งกำไร

            หนึ่งในการ ลงทุน ระยะยาวที่อาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าอย่างอื่นก็คือ การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทีดิน บ้านหรือคอนโดมิเนียม อาหารชุดต่าง ๆ เพื่อเก็งกำไรก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะอสังหาริมทรัพย์เป็นของที่มีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ในทำเลสำคัญต่าง ๆ ในระยะยาวเมื่อความต้องการในพื้นที่มีสูงขึ้น ผลตอบแทนที่ได้อาจสูงกว่าการลงทุนแบบอื่นก่อนหน้านี้ก็เป็นได้

ลงทุน ระยะยาว

  • การซื้อประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ระยะยาว

            แม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการซื้อประกันชีวิตคือการประกันความเสี่ยงการสูญเสียรายได้ แต่การซื้อประกันชีวิตประเภทที่เป็นออมทรัพย์ระยะยาว ก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงเพื่อเก็บออมในระยะยาวอีกวิธีการหนึ่งเช่นกัน เพราะการเก็บออมผ่านการส่งเงินประกันชีวิต เป็นการออมกึ่งบังคับที่ทำให้ผู้ออมเงินมีวินัยในการออมที่ดี ตามเงื่อนไขของการประกันชีวิตกำหนดไว้

  • การสะสมของมีค่า ของหายากและสินค้าแบรนด์เนม

            อีกหนึ่งเทรนด์ที่ผู้คนนิยมใช้ในการสร้างความมั่นคงในทางการเงินระยะยาวก็คือ การซื้อของมีค่าเช่น ทองคำหรือของหายากต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมรุ่นจำนวนจำกัดทั้งหลายมาเก็บไว้ ของเหล่านี้นานวันไป มีแต่จะทวีมูลค่าขึ้นตามระยะเวลาและความหายาก แต่จำเป็นที่ผู้สะสมต้องมีการศึกษาหาความรู้ในสินค้านั้น ๆ ให้ถ่องแท้เสียก่อน มิเช่นนั้นอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเอาได้

ลงทุน ระยะยาว

            การ ลงทุน ระยะยาวไม่ว่ารูปแบบใด ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งสิ้น เพราะทุกรูปแบบที่ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน และมีความเหมาะสมกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจใด ๆ จึงควรหาข้อมูลมาประกอบให้มากที่สุดเสียก่อน เงินที่ต้องการให้งอกเงินจะได้ไม่สูญหายไปเพราะความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนของเราเอง ความเสี่ยงที่เราไม่ควรให้เกิดคือ ความเสี่ยงจากความไม่รู้

Credit duduangs.com healthy-fits.com pay-smart.co deairecipe.com mymcafeeactivate.com

Credit by : Ufabet