ภาษี คริปโต เรื่องควรรู้เกี่ยวกับคริปโต เรื่องไม่เล็กที่ต้องรู้ไว้

ภาษี คริปโต

ภาษี คริปโต ตามที่นักเทรดเงินดิจิทัลได้ทราบข่าวกันไปแล้ว เรื่องนโยบายการจัดเก็บภาษีการซื้อขายเงินดิจิทัลหรือที่เรียกย่อ ๆ ว่าการเทรด คริปโต โดยยังคงมีนักเทรดนักลงทุนหลายท่านที่ยังสับสนในข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าว เราจะไปดูกันว่า เรื่องอะไรบ้างที่เราควรรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีการซื้อขายเงินดิจิทัล

            ความจริงแล้ว กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนั้นออกมาหลายปีแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ การซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลหรือการเทรด คริปโต ยังไม่คึกคักเท่ากับในปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 เป็นต้นมา กระแสความนิยมการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลของนักลงทุนในประเทศไทยมีสูงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ทางกรมสรรพากรจึงต้องออกมาย้ำเตือนถึงเรื่องการเสียภาษีให้ถูกต้อง เพราะมีหลายท่านที่อาจจะหลงลืมไปว่า การซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลนั้นต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้อง สำหรับเรื่องที่นักเทรดควรรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีการซื้อขายเงินสกุลดิจิทับ มีดังต่อไปนี้

ภาษี คริปโต คิดภาษีเมื่อมีกำไรตามรายธุรกรรม

            ข้อควรทราบประการแรกในเรื่องการเสียภาษี คริปโต ก็คือรายการที่คุณต้องเสียภาษีก็คือรายการการทำธุรกรรมซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดกำไร โดยนับเป็นรายธุรกรรมไป และไม่สามารถนำรายการธุรกรรมที่มีผลขาดทุนมาหักลบได้ ทางกรมสรรพากรให้ข้อมูลว่า ธุรกรรมที่เกิดกำไรแล้วให้ถือว่าเป็นรายได้ที่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีทุกรายการ

  • กรณีไม่ได้เบิกเงินออกมาจากกระดานเทรดต้องเสียภาษีหรือไม่?

            สำหรับข้อสงสัยที่ว่า หากเราทำการซื้อขายเหรียญ คริปโต แล้วได้กำไร แต่เราไม่ได้เบิกเงินออกมาจากกระดานซื้อขาย เราทิ้งไว้แบบนั้นเพื่อทำการเทรดต่อไปเรื่อย ๆ แบบนี้ถือว่าเราต้องเสียภาษีรายการดังกล่าวหรือเปล่า? คำตอบก็คือต้องเสียภาษีตามข้อ 1 ไม่ว่าธุรกรรมการซื้อขายที่เกิดกำไรดังกล่าวจะมีการเบิกถอนเงินออกมาหรือไม่ก็ตาม

  • การเสียภาษีจะเริ่มต้นเมื่อไหร่?

            ตามกฎหมายแล้ว นักลงทุนที่ทำการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลที่มีรายได้ต้องยื่นรายการเสียภาษีมาตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2561 แต่สำหรับปีนี้ ก่อนที่ทางกระดานซื้อขายจะส่งข้อมูลธุรกรรมให้กับทางกรมสรรพากรตรวจสอบ จะต้องได้รับความยินยอมจากทางนักลงทุนก่อน ส่วนในปีภาษีปีต่อ ๆ ไป คาดว่าข้อมูลส่วนนี้น่าจะต้องส่งให้สรรพากรโดยอัตโนมัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามคาดว่าในปี พ.ศ.2565 ทางกรมสรรพากรจะออกมาให้ข้อมูลถึงแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้ง

ภาษี คริปโต
  • มีกำไรเท่าไหร่จึงต้องเสียภาษี?

            สำหรับอัตรากำไรจากการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลหรือการเทรด คริปโต หากมียอดไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี โดยไม่มีรายได้อื่น ๆ นักลงทุนไม่ต้องยื่นภาษี แต่หากมียอดเกิน 60,000 บาทแต่ไม่เกิน 210,000 บาทต่อปี โดยไม่มีรายได้อื่นเช่นกัน นักลงทุนยังต้องทำการยื่นภาษีอยู่ แต่ท่านไม่ต้องเสียภาษีเพราะรายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด และท่านอาจทำเรื่องขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไปก่อนหน้านั้นได้ด้วย

            นอกจากข้อมูลเบื้องต้น 4 ข้อดังกล่าว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภาษีการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลที่นักเทรดทุกคนควรทราบเพิ่มเติมอีกหลายข้อ เพื่อป้องกันปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันจะทำให้เกิดความเสียหายจากการต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายตามมา

ภาษี คริปโต

แหล่งอ้างอิง

https://www.freepik.com/free-photo/bitcoin-crypto-currency-diagram_20988912.htm#query=crypto&position=6&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/finance-accounting-paper-desk-using_1027101.htm#query=tax&from_query=crypto%20tax&position=1&from_view=search

https://www.freepik.com/free-photo/man-holds-different-crypto-coins-his-hands-white_9695278.htm#query=crypto&position=7&from_view=search

Credit by : Ufabet