กองทุนทองคำ เลือกอย่างไร และกองทุนไหนที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

กองทุนทองคำ การลงทุนในกองทุน สมัยนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากราคาทองคำจะแปรผันไปตามตลาดหุ้นค่อนข้างน้อย อีกทั้งในบางครั้งอาจแปรผันค่ายังสวนทางกับตลาดหุ้นอีกด้วย ดังนั้นเพื่อให้พอร์ตหุ้นของเราสร้างกำไรได้ในระยะยาวให้แข็งแรง มั่นคง

เราสามารถเลือกกองทุนทองคำ ที่เราสนใจได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กองทุนทองคำ

https://www.freepik.com/free-photo/golden-abacus-with-chinese-rmb-gold-coins-as-background_1167935.htm#query=invest&position=12&from_view=search

เลือกแหล่งข่าวสารก่อนเลือกกองทุน

ด้วยเหตุที่ กองทุนทองคำ เป็นหนึ่งในกองทุน  passive fund ซึ่งเป็นกองทุนที่แปรผันตามราคาทองของโลกฉะนั้นในการลงทุนเราจึงจำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ที่เอาไว้อ้างอิงอย่างเช่น SET 50 หรือ S&P 500 ที่จะช่วยทำให้เราดูการขึ้น-ลงของกองทุนได้ เราต้องเข้าใจว่ากองทุนทองส่วนใหญ่นิยมลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งกองทุนจะซื้อทองจริง ๆ ราคาในการขึ้นลงจึงแปรผันไปตามราคาทองจริง

  • เลือก กองทุนทองคำ ที่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

กองทุนแต่ละกองมักมีส่วนนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินซึ่งจะแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ    กองที่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน และ กองที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ด้วยเหตุที่กองทุนทองส่วนใหญ่นิยมซื้อขายกันด้วยสกุลเงินดอลล่าร์ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย จึงมีอัตราแปรผันสูง เช่นเมื่อเงินบาทอ่อนตัวราคาทองจะขึ้น แต่หากช่วงไหนที่ค่าเงินบาทแข็งตัวราคาทองจะลดลง ส่งผลให้กองทุนที่ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนั้นจะได้รับผลกระทบโดยตรงเราจึงจำเป็นต้องเปรียบเทียบกองทุนแต่ละกองให้ดี

กองทุนทองคำ

https://www.freepik.com/free-photo/close-up-executive-pointing-graph_867508.htm#query=invest&position=16&from_view=search

  • ตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังของ กองทุนได้

            การแสดงผลดำเนินการย้อนหลังจะช่วยให้เราคาดคะเนอัตราการขึ้นลงของราคาทองได้ดี ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเราในการเลือกลงทุน ทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ว่า กองทุนที่เราเลือกนั้นจะนำมาซึ่งผลกำไรมากน้อยเพียงใด

กองทุนทองคำที่น่าสนใจ

  1. กองทุน BGOLD กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์

            กรณีคนที่ไม่ชื่นชอบความเสี่ยง กองทุนนี้มีส่วนที่น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากเป็นหนึ่งในกองทุนที่ช่วยรักษาระดับความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงของเงินเฟ้อในอนาคตให้กับเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกองทุนนี้ยังลงทุนใน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนหลักกองทุนเดียวที่ทำกำไรสูงสุดให้กับเราได้มากถึง 8.48% ต่อ 3 ปี 

  • กองทุน TGOLD กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

            กองทุนส่วนใหญ่จะเน้นลงทุนในตลาดทองคำ โดยอ้างอิงจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แต่กองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุนไม่กี่กอง ที่ลงทุนสวนกระแส เน้นลงทุนผ่านกองทุน SPDR Gold Trust ในประเทศฮ่องกงเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกองทุนที่ไม่แสวงผลกำไรตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือ WGC จึงเหมาะกับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงของการผันผวนค่าเงินและราคาทองคำได้อย่างดี

กองทุนทองคำ

https://www.freepik.com/free-photo/financial-diagrams_17076035.htm#query=invest&position=42&from_view=search

  • กองทุน ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

            หากคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องการเก็บเงินในระยะยาวเพื่อใช้ยามเกษียณ กองทุนทองคำจากธนาคารทหารไทยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดี เนื่องจากนโยบายของกองทุนทองคำนี้จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์โดยตรง ทั้งยังใช้เงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นหลัก ในส่วนนโยบายด้านการบริหารกองทุนนี้สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้อีกด้วย

            โดยหลัก ๆ แล้วกองทุนทองเป็นหนึ่งในกองทุนที่น่าสนใจ และความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในพอร์ตหุ้นบางประเภท ซึ่งการลงทุนโดยส่วนใหญ่สามารถลงทุนได้ผ่านธนาคารชั้นนำทั่วไป เราจึงเลือกอัตราความเสี่ยงและจำนวนเงินในการลงทุนได้ตามความเหมาะสมและความสะดวกของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การลงทุนมีความเสี่ยงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนเลือกลงทุนทุกครั้งเสมอ Ufabet เว็บหลัก

Credit by : Ufabet