เรื่องเด่น การเงิน

Finance การเงิน การใช้จ่ายสมัยนี้ มีช่องทางการใช้เงินเยอะแยะมากมาก แต่อยู่ที่ว่าจะใช้ถูกทางรึเปล่า ทาง Pay smart เราได้รวบรวมข้อมูลช่องทางการใช้เงิน ให้ effective มากที่สุดไว้ให้ทุกท่านแล้ว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
ภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีประเภทใหม่ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีบำรุงท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยใช้จัดเก็บมาก่อน รายได้จากการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้เพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ของท้องถิ่นทั้งหมด ไม่ต้องพึ่งพารายได้ของรัฐบาล เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มมีการจัดเก็บในปี 2563 เป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบภาษีแบบเดิม และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ มากขึ้น และในปี 2565 นี้ กระทรวงการคลังพิจารณาการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแบบเต็มจำนวนเป็นปีแรก หลังจากที่มีการปรับลดมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว เนื่องจากการลดภาษีในช่วงปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นภาระทางการคลังของรัฐบาล หลักการสำคัญของ

Read More »
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อใดจึงเข้าข่ายต้องเสีย ภาษีตามเกณฑ์?
ภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อใดจึงเข้าข่ายต้องเสีย ภาษีตามเกณฑ์?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามลักษณะที่กฎหมายกำหนด หรือมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจะดำเนินการจัดเก็บเป็นรายปี โดยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ ผู้ที่มีรายได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการแสดงรายได้ของตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป แต่บางกรณีผู้มีเงินได้ตามลักษณะที่กฎหมายกำหนดจะต้องยื่นแบบ ฯ เสียภาษีตอนครึ่งของปีสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อช่วยบรรเทาภาระการเสียภาษีที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณีจะมีกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเลย เพื่อให้มีการทยอยการชำระภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั่นเอง ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/vectors/ธุรกิจ-ภาษี-การเงิน-ค่าใช้จ่าย-6952808/ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล หลักการจัดเก็บภาษีที่สำคัญ ๆ

Read More »

การออมเงิน การเก็บเงิน (Saving)

การออมเงิน การเก็บเงินในยุคสมัยนี้ ถือเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนล่วงหน้าให้ดี ตามเป้าหมายการดำเนินชีวิตว่า จะออมอย่างไรให้เพียงพอ

เก็บเงิน เทคนิคเก็บออมเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน ทำได้แน่นอน

เก็บเงิน เทคนิคเก็บออมเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน ทำได้แน่นอน

เก็บเงิน มนุษย์เงินเดือนอย่างเรานั้น มักจะพบปัญหาออมเงินไม่ค่อยอยู่ ไม่ว่าจะเก็บอย่างไร ก็เก็บไม่ได้อาการแบบนี้เป็นอาการปกติไม่ว่าใคร ๆ ก็เคยพบเจอกับปัญหาแบบนี้กันทั้งนั้น แต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่สามารถเก็บออมได้ เพียงแต่เราต้องรู้วิธีที่ เก็บเงิน ให้ถูกวิธีสำหรับมนุษย์เงินเดือน วันนี้เราจึงมีเทคนิค ออมเงินฉบับมนุษย์เงินเดือน ทำไม่ยาก ทำได้แน่นอนมาฝากทุกคนกัน เก็บเงิน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เริ่ม เก็บเงิน เพราะจะทำให้เราทราบว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถจัดการเงินและบริหารเงินได้ถูก รวมถึงยังทำให้เรารู้จักบริหารการเงินได้มากขึ้น เพราะจะเป็นตัวช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเราอีกด้วยซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ดีมากในการเริ่มต้นออมเงิน 2.

Read More »
ประหยัดค่าอาหาร เทคนิคการประหยัดค่าอาหารเพื่อการออม

ประหยัดค่าอาหาร เทคนิคการประหยัดค่าอาหารเพื่อการออม

ประหยัดค่าอาหาร เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ทราบดีว่าการออมเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่รู้จักออมเงิน ในอนาคตอาจเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นได้กับตัวเองและครอบครัว การออมก็มีวิธีการอยู่หลายอย่าง การลดค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีการทำให้เกิดเงินส่วนที่เหลือ ที่สามารถนำไปเก็บออมได้ และการลดค่าใช้จ่ายเองก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การลดการแต่งตัว ลดการเดินทางและการ ประหยัดค่าอาหาร เป็นต้น             การลดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คงเหลือให้มากขึ้นนับเป็นวิธีการสร้างเงินออมที่ง่ายกว่าการหารายได้เพิ่ม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่คนที่ต้องการออมเงินควรตระหนักและให้ความสำคัญ จากที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าการลดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้คงเหลือให้มากขึ้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ยากก็คือ การประหยัดค่าอาหาร ในแต่ละวันลง หากเรารู้เทคนิคในการลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เราสามารถมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นได้จำนวนไม่ใช่น้อยในแต่ละเดือนเลยทีเดียว เราลองไปดูกันว่ามีวิธีใดบ้างที่เราจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารการกินลงมา

Read More »
ออมเงิน เทคนิคออมเงินยุคดิจิตอล สมัยนี้ไม่ต้องหยอดกระปุกแล้ว

ออมเงิน เทคนิคออมเงินยุคดิจิตอล สมัยนี้ไม่ต้องหยอดกระปุกแล้ว

               ออมเงิน คือการเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็น หรือเมื่อเกษียณจากการทำงาน ซึ่งในประเทศไทย ผู้คนเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องการออมเงินมาตั้งแต่ปี 2558 พบอัตราการออมเริ่มขยายตัวขึ้นกว่าร้อยละ 13.4 และเทียบอัตราการออมกับ GDP อยู่ที่ร้อยละ 30.3 เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันถือว่ามีอัตราการออมอยู่ในระดับกลาง นับเป็นอัตราเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่ยังน้อยกว่ารายได้และรายจ่ายอยู่มาก จึงมีโอกาสที่การออมเพื่อใช้หลังเกษียณในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่มีการเตรียมพร้อมเพื่อการเกษียณ สวนทางกับแนวโน้มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นสังคมผู้สูงอายุในที่สุด ออมเงิน การตระหนักถึงความสำคัญของการออม ความรู้ด้านการเงินจึงมีความสำคัญ จำเป็นต้องบริหารจัดการรายได้ – รายจ่ายอย่างเหมาะสม

Read More »

การลงทุน (Investment)

การลงทุน ที่ดี คือการศึกษาข้อมูล สถิติ แนวโน้มของตลาด ปัจจัยร่วมหลายๆอย่างที่มีผลต่อการลงทุน เพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนมีความเสี่ยง

ขายอะไรดี งบน้อย ลงทุน ขายอะไรดี มาลองแชร์ไอเดียกันเลย

ขายอะไรดี งบน้อย ลงทุน ขายอะไรดี มาลองแชร์ไอเดียกันเลย

ขายอะไรดี เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับคนที่อยากเริ่มขายของ สำหรับคนที่มีเงินทุนไม่มาก ไม่ใช่ปัญหา เงินน้อย งบน้อยก็สามารถลงทุนขายของได้เพราะวันนี้เรามีไอเดียดี ๆ ที่จะนำมาฝากทุกคนกันเผื่อเป็นไอเดียในการทำธุรกิจต่อยอดต่อไปในอนาคต คนที่มองหาไอเดียว่า ขายอะไรดี มาลองดูแนวทางกันเลย           1. ขายชานมไข่มุก ขอให้นึกถึงเครื่องดื่มและขนมที่เราโปรดปรานเป็นพิเศษก่อนก็ได้ ซึ่งหลาย ๆ คนชอบดื่มชานมไข่มุกแก้กระหาย จึงทำให้ธุรกิจนี้มาแรงและกระแสไม่มีตก ทั้งนี้ เราไม่จำเป็นต้องเปิดแบรนด์ที่หรูหรามากนัก คำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักที่ตอบโจทย์เรื่องราคาและรสชาติที่สมเหตุสมผล ขายในพื้นที่ที่มีคนสัญจรไปมาบ่อย ๆ รับรองว่าได้กำไรอย่างแน่นอน

Read More »

บัตรเครดิต (Credit Card)

บัตรเครดิต สมัยนี้ใครๆก็มี ทำได้ไม่ยาก แต่จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่า และประหยัดมากกว่าเงินสดกันนะ มาดูคำแนะนำดีๆกันที่ Pay smart กันเลย

บัตรเครดิต KBank ของแบงค์สีเขียวสวยถูกใจผู้ถือ โดนใจผู้ขาย

บัตรเครดิต KBank ของแบงค์สีเขียวสวยถูกใจผู้ถือ โดนใจผู้ขาย

บัตรเครดิต KBank บัตรเครดิตถือเป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนนั้นเริ่มจะมองหาเนื่องจากสามารถใช้จ่ายแทนเงินสด พร้อมยังให้สิทธิประโยชน์มากมายที่ช่วยให้คุณได้เปรียบมากขึ้นกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด ทำให้ธนาคารใหญ่ๆ หลายแห่งเองก็หันมาเป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิต เช่นเดียวกับธนาคารกสิกร ที่นอกจากจะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องเงินฝากแล้วยังมีบริการบัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน บัตรเครดิต KBank มีให้เลือกใช้กันหลากหลายประเภท โดยแต่ละประเภทนั้นจะมีทั้งสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต KBank ที่มีความน่าสนใจมาไว้เป็นไอเดียสำหรับเลือกใช้บริการบัตรเครดิต KBank 1. บัตรเครดิต Titanium กสิกรไทย “ยิ่งจ่ายเยอะยิ่งลด”         บัตรเครดิตที่มีเงินคืนให้ทุกการใช้จ่าย โดยได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง

Read More »

ภาษี (Tax)

ภาษี ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภาษีก็มีใน หลากหลายรูปแบบ และหากคุณเข้าใจภาษีอย่างถ่องแท้ อาจจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน
ภาษี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีประเภทใหม่ที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึงภาษีบำรุงท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยใช้จัดเก็บมาก่อน รายได้จากการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้เพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ของท้องถิ่นทั้งหมด ไม่ต้องพึ่งพารายได้ของรัฐบาล เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 และเริ่มมีการจัดเก็บในปี 2563 เป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบภาษีแบบเดิม และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ มากขึ้น และในปี 2565 นี้ กระทรวงการคลังพิจารณาการจัดเก็บภาษีดังกล่าวแบบเต็มจำนวนเป็นปีแรก หลังจากที่มีการปรับลดมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว เนื่องจากการลดภาษีในช่วงปีที่ผ่านมาได้กลายเป็นภาระทางการคลังของรัฐบาล หลักการสำคัญของ

Read More »
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อใดจึงเข้าข่ายต้องเสีย ภาษีตามเกณฑ์?
ภาษี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อใดจึงเข้าข่ายต้องเสีย ภาษีตามเกณฑ์?

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามลักษณะที่กฎหมายกำหนด หรือมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจะดำเนินการจัดเก็บเป็นรายปี โดยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในปีนั้น ๆ ผู้ที่มีรายได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการแสดงรายได้ของตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป แต่บางกรณีผู้มีเงินได้ตามลักษณะที่กฎหมายกำหนดจะต้องยื่นแบบ ฯ เสียภาษีตอนครึ่งของปีสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อช่วยบรรเทาภาระการเสียภาษีที่ต้องชำระ และเงินได้บางกรณีจะมีกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเลย เพื่อให้มีการทยอยการชำระภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั่นเอง ที่มาของรูปภาพ www.pixabay.com/th/vectors/ธุรกิจ-ภาษี-การเงิน-ค่าใช้จ่าย-6952808/ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร โดยจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล หลักการจัดเก็บภาษีที่สำคัญ ๆ

Read More »